Ogłoszenie

Dyrektor szkoły i wychowawcy klas zapraszają rodziców na zebrania, które odbędą się 3 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:00.

Rodziców uczniów kl. I a zapraszamy na godzinę 16.30.

Rodziców uczniów kl. VIII i kl. III  oddziałów gimnazjalnych zapraszamy wraz z uczniami. Przydział sal  na zebrania z rodzicami przedstawia się następująco:

Po spotkaniu z wychowawcami klas serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów klasy VIII i kl. III – oddziałów gimnazjalnych na „Targi Edukacyjne Szkół”. W targach weźmie  udział ponad 20 szkół  z okolicznych miejscowości.

Poszczególne szkoły będą się prezentowały, miały swoje stanowiska na korytarzach  parteru  i I piętra w budynku dotychczasowego gimnazjum.