Informacja do rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Szanowni Rodzice,

Wpłynęło do szkoły pismo ZNP oddział w Rybniku, że od 8.04.2019 roku w kierowanej przeze mnie szkole rozpoczęta zostanie akcja strajkowa, która trwać będzie do odwołania. Komitet strajkowy w poniedziałek, czyli w dniu rozpoczęcia akcji protestacyjnej poinformuje mnie, którzy pracownicy strajkują, dlatego opracowanie racjonalnego planu ewentualnych zajęć lekcyjnych czy też opiekuńczo – wychowawczych jest niemożliwe.

W  trosce o bezpieczeństwo uczniów, zwracam się do rodziców z prośbą, aby gotowi byli zapewnić  dzieciom opiekę w domu.  Obawiam się, że w dniach strajku możliwość przeprowadzenia zajęć dydaktycznych czy też opiekuńczo – wychowawczych  (świetlicowych) nad dziećmi w naszej szkole będzie znacznie ograniczona.   Dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu, zostaną zorganizowane w szkole tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Bardzo proszę o wyrozumiałość oraz śledzenie na bieżąco informacji medialnych na temat toczących się w Warszawie negocjacji. O ewentualnym zakończeniu lub zawieszeniu akcji protestacyjnej  będę Państwa informowała poprzez dziennik elektroniczny i w razie potrzeby poprzez stronę internetową.

Proszę Rodziców o zapoznawanie się z informacjami wysyłanymi przeze mnie do Państwa poprzez dziennik elektroniczny. W razie pytań proszę o kontakt – poprzez dziennik elektroniczny
lub telefonicznie 32 4304187.

Informacja MEN dla Rodziców

                                                            Z poważaniem,  Maria Rduch – dyr. szkoły