Sukces wokalny Jakuba!

22 listopada w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 11 w Rybniku, odbył się XV Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej.
Motywem przewodnim konkursu był Jubileusz 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz postać kobiety w służbie narodu.
Organizatorem konkursu był ZS-P nr 11 oraz Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność” Pracowników Oświaty w Rybniku.
Szymon Szewczyk i Jakub Paliczka, reprezentowali Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, działające przy SP 2 pod kierunkiem Marii Skrobol.
Jury w składzie: Agnieszka Janas- przewodnicząca i Janina Wystub podkreśliło, że poziom tegorocznego konkursu był wysoki i wyrównany.
I miejsce jury przyznało Jakubowi Paliczce!
Niezwykle wzruszające słowa do młodych wykonawców konkursu skierował Śląski Wicekurator Oświaty Dariusz Domański oraz pułkownik Tadeusz Dłużyński.
Kubie i Szymonowi serdecznie gratulujemy!!!