Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość

Okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach został wydłużony na terenie całego kraju do 10 kwietnia 2020 roku. W tym okresie zadania szkół i przedszkoli realizowane będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 marca 2020 r.  kształcenie na odległość odbywać się będzie  głównie z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, który pozostanie podstawowym sposobem komunikacji i konsultacji pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami. Prosimy rodziców i uczniów o systematyczne logowanie się do  dziennika elektronicznego Librus, gdzie są i będą zamieszczane informacje związane z kształceniem na odległość. Podajemy link do poradnika, w którym znajdują się wyjaśnienia dotyczące sposobu odsyłania prac i zdań: https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/jak-odsylac-zadania-domowe-w-synergii

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dot. kształcenia na odległość, które zamieszczone są na stronach: www.men.gov.pl www.kuratorium.katowice.pl