Zestaw podręczników na nowy rok szkolny 2020/2021

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW i materiałów ćwiczeniowych  do użytku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021:

Rodzice zakupują:  podręcznik do religii w klasie I, II oraz w klasie V