PODSUMOWANIE KONKURSU „GOSPODARZ SZKOŁY”

Nadszedł dzień w którym pragniemy ogłosić wyniki szkolnego konkursu na Gospodarza Szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Na podstawie punktów uzyskanych w konkursach oraz akcjach komisja przyznała nagrody pieniężne dla trzech najbardziej zaangażowanych klas
w kategoriach I-III oraz IV- VIII SP2.

Wyniki prezentują się następująco:

W kategorii klas I-III nagrody otrzymają uczniowie:

IA i IIA z wynikiem 44 punktów oraz IIc uzyskawszy 40 punktów.

W kategorii klas starszych najlepsi okazali się być uczniowie:

VIB, którzy łącznie uzyskali 60 punktów oraz VIA i VB z wynikiem 58 punktów.

Nagrody pieniężne wraz z pamiątkowymi dyplomami zostaną przekazane wychowawcom poszczególnych klas, którzy wspólnie z uczniami zdecydują na jaki cel zostaną przeznaczone.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY Radzie Rodziców za ufundowanie nagród !

Zwycięskim klasom gratulujemy i zachęcamy do wspólnej zabawy w kolejnej edycji konkursu w roku szkolnym 2020/2021!

Samorząd Uczniowski