13 grudnia 1981 – pamiętamy! – nowy projekt w naszej szkole

W bieżącym roku szkolnym szkoła przystąpiła do projektu „Gdy gaśnie
pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”,
dotyczącego wydarzeń związanych z wprowadzeniem w Polsce stanu
wojennego. Projekt ma na celu przybliżyć uczniom klas starszych wydarzenia grudnia 1981. Szczegóły na stronie: pamiec81.pl