Współpraca szkoły z policją a korzyści dla społeczności lokalnej

W ramach współpracy naszej szkoły z policją w bieżącym roku szkolnym pedagodzy zorganizowali prelekcje dla uczniów. Chcieliśmy, aby uczniowie pozyskali wiedzę przydatną w życiu – taką, którą mogą wykorzystać w sytuacjach trudnych – od specjalisty zajmującego się na co dzień bezpieczeństwem naszej społeczności, czyli od dzielnicowej Anny Tannebaum.  

W drugiej połowie września Dzielnicowa przyszła z wizytą do uczniów klas pierwszych. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, jak prawidłowo reagować w sytuacjach trudnych, co mogą zrobić, kiedy zaczepia ich obca osoba oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo na drodze, w szkole i w domu. Uczniowie zobaczyli prezentację, mogli zadawać Dzielnicowej pytania, a po zakończonej wizycie otrzymali upominki w postaci odblasków. 

Natomiast 18 i 22 marca odbyły się na platformie MS Teams spotkania online z siódmoklasistami, dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest demoralizacja oraz czyn karalny, jakie są ich przejawy oraz konsekwencje po zaistnieniu okoliczności wskazujących na ich wystąpienie. W czasie prelekcji Dzielnicowa zwróciła również uwagę na coraz częściej obserwowaną “mowę nienawiści” czy cyberprzemoc. Wyjaśniła, czym są te zjawiska oraz udzieliła cennych wskazówek, w jaki sposób uczniowie powinni zareagować w określonych sytuacjach. Po zakończonych prelekcjach wychowawcom zostały przekazane filmy profilaktyczne dotyczące powyższej tematyki, które wzbogaciły lekcje wychowawcze.  

Wszystkie zorganizowane spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.  

Monika Strzebniok 

Agnieszka Czerwik – Zaniewska