Bardzo wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty!

Tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty to wielki, niesamowity sukces i ogromna radość. Możemy być dumni! Gratulujemy uczniom i dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do egzaminu. Oto porównanie wyników naszej szkoły z wynikami w Gminie Świerklany, powiecie rybnickim, województwie śląskim i kraju.  

Jak widać, mamy wyższy średni wynik z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  w gminie, powiecie, województwie i kraju o kilkanaście procent.

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty: