Dni Promocji Zdrowia – spotkanie z policjantem

W dniu 05.06.2024 r., w ramach Szkolnych Dni Promocji Zdrowia, naszą szkołę odwiedził dzielnicowy Świerklan st. post. Michał Gabryś, który przeprowadził z uczniami klasy ósmej oraz klas pierwszych ważne pogadanki. Dla uczniów klasy ósmej st. post. Michał Gabryś przygotował spotkanie na temat dopalaczy. Uczniowie poznali zagrożenia związane z ich zażywaniem, skutki zdrowotne oraz możliwe konsekwencje prawne. Pogadanka miała na celu uświadomienie młodzieży, jak rozpoznawać ryzykowne sytuacje oraz jak ich unikać, promując jednocześnie zdrowy i bezpieczny tryb życia.

W klasach pierwszych st. post. Michał Gabryś przeprowadził rozmowę na temat bezpiecznych wakacji. Dzieci uzyskały cenne wskazówki dotyczące bezpiecznego zachowania podczas letnich wyjazdów, w tym zasad bezpieczeństwa nad wodą oraz w ruchu drogowym. Pan Michał podkreślił, jak ważne jest unikanie niebezpiecznych sytuacji oraz jak reagować w razie zagrożenia. Dzięki takim spotkaniom nasi uczniowie zdobywają wiedzę, która pomoże im podejmować mądre i bezpieczne decyzje w różnych sytuacjach życiowych. Panu Michałowi dziękujemy za wizytę w naszej szkole i zapraszamy ponownie