Ważny apel – KORONAWIRUS

W związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa, apelujemy do  Rodziców, aby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.  Prosimy również rodziców, aby zwracali uwagę na przestrzeganie przez dzieci podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kichania i kaszlu. W przypadku braku kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

Ponadto informujemy, że

– jeżeli wróciliście z terenów występowania koronawirusa i ktoś ma objawy grypopodobne, to należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

 – w  przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola,  szkoły spowodowanego epidemią,  rodzicowi dziecka do 8. roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

Zachęcamy Państwa do śledzenia poniższych stron internetowych, gdzie znajdują się poszerzone informacje dot. profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Adresy stron internetowych:

www.gis.gov.pl

www.mz.gov.pl

www.men.gov.pl

www.kuratorium.katowice.pl