Spotkanie z rehabilitantką w ramach Dni Promocji Zdrowia

Tegoroczne Szkolne Dni Promocji Zdrowia rozpoczęliśmy od troski o nasze kręgosłupy. 16 maja odwiedziła nas pani Anna Sachs – rehabilitantka. Pani Ania przeprowadziła w klasach trzecich pogadankę na temat prawidłowej postawy, pokazała jak prawidłowo siedzieć i wykonywać niektóre ćwiczenia. Dzieci dowiedziały się, jak ważna jest troska o nasz kręgosłup i jak ważna jest aktywność fizyczna. Spotkanie było bardzo ciekawe i upłynęło w miłej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy pani Ani za przybycie do naszej szkoły i przekazaną wiedzę, a Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za umożliwienie spotkania.