„Nie dla uzależnień, tak dla aktywności” 

Hasło to stało się myślą przewodnią Szkolnych Dni Promocji Zdrowia. Nasze święto zdrowia, radości i aktywności obchodziliśmy w okresie od 15 maja do 15 czerwca 2023. Celem działań było propagowanie zdrowego stylu życia, bez uzależnień i motywowanie uczniów do jego świadomego wyboru. W obchody uroczystości włączyli się wszyscy nauczyciele szkoły. Zorganizowaliśmy wiele ciekawych spotkań, pogadanek, rozgrywki sportowe, chodziliśmy też na spacery i jeździliśmy na wycieczki. Często też bawiliśmy się razem całymi klasami. Mieliśmy pikniki, wspólne śniadania, wyjścia na lody. 

Podsumowaniem naszych działań był konkurs profilaktyczny dla klas I-IV, w którym uczniowie mieli za zadanie narysować, jak można spędzać czas bez komputera, telefonu i innych substancji psychoaktywnych.  

Jak każdego roku Szkolne Dni Promocji Zdrowia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. W proponowanych aktywnościach uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat zdrowia, szkodliwości substancji uzależniających. Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przekazane środki, które umożliwiły realizację przedsięwzięcia.