Stypendia Wójta Gminy Świerklany

Rusza kolejna odsłona programu udzielania stypendiów naukowych i sportowych Wójta Gminy Świerklany. Skierowany jest on do uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do słuchaczy uczelni – osób osiągających sukcesy w nauce lub w sporcie. Na wnioski uczniów czekamy do dnia 31 sierpnia br., a na wnioski studentów – do 30 września br.

To, jakie trzeba spełnić wymogi, aby ubiegać się o stypendium Wójta Gminy Świerklany, szczegółowo reguluje Uchwała nr 253/XXXVII/21 Rady Gminy Świerklany z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Świerklany dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany. Zamieszczamy ją poniżej, podobnie jak formularz wniosku, który należy wypełnić, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Świerklany.

Stypendium to udzielane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego – pod uwagę brane są jedynie osiągnięcia ucznia/studenta w nauce lub/i w sporcie oraz jego zachowanie/opinia w środowisku. WAŻNE – w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi stypendium naukowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pragniemy wyjaśnić, że nie wystarczy wysoka średnia i bardzo dobre zachowanie – konieczne jest również uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach organizowanych przez niezależne instytucje, o których dokładnie mówi regulamin przyznawania stypendium (dostępny poniżej – załącznik do uchwały). Warunki te należy spełnić łącznie.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (32) 432 75 31. 

Uchwała Rady Gminy

Formularz wniosku o udzielenie stypendium