Osiągnięcia Marty Wikar

Marta Wikar jest aktywną solistką koła muzycznego POPP przy Szkole Podstawowej nr 2. Oto jej osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024:
* Koncert dla Niepodległej w Dworze w Łukowie Śląskim.
* Konkurs Piosenki Śląskiej Karolinka 2023 w siedzibie Przygody w Rybniku-dyplom za  udział w duecie z Kornelią Przeliorz
*  Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne w Gliwicach- dyplom za udział
* Młodzieżowy Festiwal Muzyczny- NAGRODA I STOPNIA
* XVIII Rejonowy Festiwal Słowa w Rybniku- WYRÓŻNIENIE w kategorii poezja śpiewana.
* 42. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej im Tadeusza Paprotnego w Rybniku- dyplom za udział
* IV Festiwalu Śląskiej i Powstańczej Piosenki w Strzelcach Opolskich- dyplom za udział
* Powiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej W kolejce po wolność- II MIEJSCE i udział w koncercie laureatów
* występ podczas Majówki Artystycznej w Domu Kultury Harcówka w Rybniku
* występ podczas XIV Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych w Łukowie Śląskim

Serdecznie gratulujemy Marcie i życzymy kolejnych wokalnych sukcesów!