Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Pragniemy poinformować, że terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół pondpodstawowych zostały już ogłoszone przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz znajdują się na stronie internetowej kuratorium. Link poniżej:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-w-tym-terminy-skladania-dokumentow/

Ponadto w Naszej Szkole dnia 1 kwietnia w godzinach popołudniowych odbędą się targi edukacyjne szkół ponadpodstawowych z naszego regionu dla uczniów klas ósmych i ich rodziców. Propozycje szkół, które zdaniem uczniów powinny wziąć udział w tym wydarzeniu, zbiera pedagog Monika Strzebniok.