Rekrutacja do klasy I w naszej szkole

  1. Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do klasy I na rok szkolny 2020/2021 proszone są o dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia
    do sekretariatu szkoły od  3 lutego  2020 r.

Karta zgłoszenia –  dotyczy  dzieci mieszkających w obwodzie szkoły

  • Osoby, które mieszkają poza obwodem szkoły, a chcą zgłosić dziecko
    do klasy I muszą złożyć w sekretariacie wniosek o przyjęcie do klasy I
    w terminie od 24 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r.

Wniosek – dotyczy dzieci mieszkających poza obwodem szkoły

„Drzwi Otwarte” dla przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców odbędą się 4 marca 2020 r., o czym jeszcze będziemy informowali.

  • Dodatkowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.swierklany.edu.pl:

Zarządzenie Wójta Gminy Świerklany z dnia 20 stycznia 2020 r.

Procedury postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej do klas I na rok szkolny 2020/2021