Szkolny Dzień Logopedii

Tegoroczny marzec był w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jadwigi miesiącem, w którym szczególnie zwracano uwagę na prawidłową wymowę języka ojczystego. Już na początku miesiąca  – 6 marca ogłoszono Szkolny Dzień Logopedii. W tym dniu logopeda Agnieszka Stefańska zorganizowała dla klas I-III spotkania logopedyczne. Wszyscy uczniowie klas młodszych mieli możliwość zapoznać się z zawodem logopedy oraz specyfiką zajęć terapii logopedycznej. Na spotkaniach wykonywali ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, sprawdzili swoje umiejętności wymowy głosek, a także doskonalili funkcje słuchowe. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci.  

W klasach IV-VIII uczniowie doskonalili prawidłową artykulację wszystkich głosek języka ojczystego na lekcjach języka polskiego. Swoje umiejętności prezentowali za pomocą wyrażeń, zdań i wierszy z trudnymi głoskami, ćwicząc tak zwane łamańce językowe. Wykonywane zadania były doskonałym treningiem przed konkursem recytatorskim. 

Zwieńczeniem marcowych zmagań artykulacyjnych było rozstrzygnięcie szkolnego konkursu logopedycznego „Pięknie mówię”, który został zorganizowany dla klas I-III. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy logopedycznej, rozwijanie świadomości językowej, troska o poprawną wymowę głosek języka polskiego oraz krzewienie wśród dzieci zamiłowania do języka ojczystego.

Zwycięzcami konkursu są:

I miejsce – Karolina Wolny z klasy I b,

II miejsce – Zuzanna Garus z klasy III a,

III miejsce – Bianka Rojek z klasy I c.

GRATULUJEMY LAUREATOM ! 

Logopedzi: Agnieszka Stefańska, Monika Pośpiech