Ogłoszenie dyrektora

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach informuje, że wszyscy uczniowie zgodnie ze złożonymi zgłoszeniami  i wnioskami zostali przyjęci do klasy I. Naukę w szkole rozpoczną 2 września 2024.

Od 3.04.2024 r. będą do wglądu w sekretariacie szkoły listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej z podziałem na trzy oddziały –  kl. Ia, kl. Ib, kl. Ic. Przydziału uczniów do klas pierwszych dokonano według ulic, przy których zamieszkują uczniowie. Listy będą do wglądu do 12  kwietnia 2024 r.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców i uczniów przyszłych klas I odbędzie się 7.06.2024 r. w dużej sali gimnastycznej SP2 od razu po uroczystości przedszkolnej tj. około 14.30.