Dni wolne od zajęć

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły  informuje,  że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2018/ 2019 są:

16.10.2018 r. – Dzień Patrona (wtorek)

2.11.2018 r. – dzień po Wszystkich Świętych (piątek)

21.12.2018 r. –  jasełka, spotkania opłatkowe, kiermasz świąteczny (piątek)

10,11,12.04. 2019 r. – egzamin klas III – oddziały gimnazjalne (środa, czwartek, piątek)

2.05.2019 r. – Dzień Flagi  (czwartek)

W dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych organizowane będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1603).