Odeszła Pani Urszula Kowalczyk

„Są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.”

                                                                                                                      B. Kosmowska

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Urszuli Kowalczyk, wieloletniej nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach.

Odeszła nasza Przyjaciółka, nasza Kochana Nauczycielka, nasza Wychowawczyni – znana całej społeczności Dolnioka i bardzo przez nią ceniona, która z wielkim oddaniem angażowała się we wszystkie obowiązki wynikające z zawodu nauczyciela i pracowała bezustannie na rzecz dzieci i szkoły.

Dziękujemy Pani Ulko za to, że tyle lat uczyła nas Pani, że w szkole oprócz przekazywania wiedzy i nabywania doświadczeń, należy zawsze szukać drogi do drugiego człowieka, skracać dystans, traktować innych z wielkim sercem, szacunkiem, empatią i wyrozumiałością. Za wszystkie uśmiechy, cenne wskazówki, za Pani ogromne poczucie humoru!

Do zobaczenia

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach