Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych  w nowym roku szkolnym

W załączniku prezentujemy ZESTAW PODRĘCZNIKÓW i materiałów ćwiczeniowych  do użytku szkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Rodzice uczniów klas V-VIII zakupują wyłącznie podręcznik do religii. Pozostałe podręczniki uczniowie otrzymują w szkole.