Harmonogram zwrotu podręczników i książek

W tym roku szkolnym ze względu na sytuację pandemii podręczniki i książki będzie można zwracać według ustalonych zasad:

  1. Oddających podręczniki uczniów lub rodziców prosimy o bezwzględne zachowanie bezpieczeństwa: odległość między oddającymi 2 metry i założone rękawiczki.
  2. Oddawać książki i podręczniki będzie można przez jedno z okien biblioteki klas IV-VIII.
  3. Prosimy, by książki były pozbawione jakichkolwiek kartek, zakładek oraz miały pozdejmowane okładki. Jeżeli okładka jest przyklejona i zdjecie jej grozi zniszczeniem podręcznika, to wtedy prosimy ją zostawić.
  4. Książki będą zwracane według ustalonego poniżej harmonogramu. Uczniowie mający rodzeństwo w innej klasie mogą oddać komplet podręczników razem ze swoim.
  5. Uczniowie, którzy zgubili lub zniszczyli podręcznik, muszą odkupić nowy    i oddać w bibliotece szkolnej.

Harmonogram oddawania książek i podręczników

16-06-2020 – wtorek

11.00 – 13.00   klasy VIII i VII

17-06-2020 – środa

11.00 – 13.00 klasy VI i V

18-06-2020 – czwartek

11.00 – 13.00 klasy IV i III

19-06-2020- piątek

10.00 – 12.00    klasy II i I

Uczniów, którzy w wyznaczonym terminie ze względu na chorobę lub odbywaną kwarantannę nie będą mogli oddać podręczników i książek, zapraszamy w poniedziałek 22-06-2020 w godzinach 10.00 – 12.00 lub w terminie ustalonym telefonicznie
z sekretariatem szkoły – tel. 32 4304187. 

Zgodnie z podanym wyżej harmonogramem  uczniowie lub rodzice będą mogli opróżnić szafki w szatni, jeżeli jest to konieczne. Uczniowie klas VIII zobowiązani są do oddania na portierni szkoły kluczyków do szafek. Przy opróżnianiu szafek i oddawaniu kluczy obowiązują zasady bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki i zachowanie dystansu pomiędzy osobami).

W razie pytań, prosimy o kontakt. 

Prośba do nauczycieli, by zastosowali się do harmonogramu oddawania podręczników i w razie planowania późniejszych lekcji z podręcznikiem przygotowali sobie skany ze swoich podręczników.

UWAGA!

Uczniowie, którzy z ważnych powodów (choroba, kwarantanna, izolacja) nie będą mogli oddać podręczników i książek wg ustalonego harmonogramu, proszeni są o dostarczenie podręczników do szkoły i pozostawienie na portierni w możliwie najszybszym czasie. Cały komplet należy zapakować do reklamówki i podpisać.

                                                                                         Dziękujemy W. Wolny i G. Lebuda