Zdalna szkoła+

21 maja 2020 roku wniosek naszej gminy o pozyskanie środków finansowych w ramach programu „Zdalna szkoła+” został oceniony pozytywnie przez operatora środków – Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tym samym otrzymaliśmy w ramach zawartej z CPPC umowy kwotę 54 950,00 zł na zakup minimum 27 laptopów, 2 tabletów oraz 3 routerów z dostępem do mobilnego Internetu.

Program „Zdalna szkoła +” jest kontynuacją rozpoczętego w kwietniu programu „Zdalna szkoła”, w ramach którego gmina pozyskała 69 988,00 zł, za które zakupiono 37 laptopów i 14 routerów z kartami wi-fi, które już trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów. Tym razem jednak Program „Zdalna szkoła +” koncentruje się na zapewnieniu sprzętu przede wszystkim rodzinom wielodzietnym, w których występuje niewystarczająca ilość urządzeń do nauki zdalnej dla dzieci, a w przypadku rodziców – także i do zdalnej pracy. O rozdysponowaniu laptopów i tabletów decydują dyrektorzy szkół, którzy przekazali gminie szacunkowe zapotrzebowanie w tym zakresie. Tym samym do szkół trafią:

– 5 laptopów, 1 tablet i 3 routery do Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach,

– 10 laptopów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Świerklanach,

– 12 laptopów i 1 tablet do Szkoły Podstawowej w Jankowicach.

Program “Zdalna szkoła+” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.