Konkursy z okazji Święta Szkoły

Drodzy Uczniowie!!!

Zapraszamy Was do udziału w dwóch konkursach z okazji zbliżającego się Święta Szkoły.

Konkurs Literacki dla uczniów klas V – VIII

„LIST DO PATRONKI MOJEJ SZKOŁY”.

Główne cele konkursu to:

  • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
  • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
  • szerzenie kultury języka i słowa pisanego,
  • popularyzowanie czytelnictwa.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas V – VIII. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

Kategoria I – klasy V-VI (list powinien zawierać od 100 do 200 wyrazów)

Kategoria II – klasy VII – VIII (list powinien zawierać od 200 do 300 wyrazów)

Listy mogą być napisane metodą tradycyjną lub komputerowo.

Jury oceni: autorski charakter – praca musi być napisana samodzielnie, oryginalną treść listu, estetykę pracy, spójność oraz poprawność językową i ortograficzną, poprawność formy graficznej listu.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, osoby biorące udział w konkursie otrzymają dodatkowe oceny za aktywność z języka polskiego, a najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie szkoły.

Prace konkursowe prosimy przekazać nauczycielom polonistom do dnia 8 października 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 października 2021 roku podczas Święta Szkoły

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – IV

„KARTKA URODZINOWA DLA MOJEJ SZKOŁY”

Konkurs polega na wykonaniu najpiękniejszej i najciekawszej kartki urodzinowej z okazji Święta Szkoły.

Celem konkursu jest:

  • rozwój talentów artystycznych,
  • pobudzenie wyobraźni twórczej,
  • organizacja czasu wolnego.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:

Kategoria I – klasy I -II

Kategoria II – klasy III – IV

Format pracy nie może przekroczyć formatu A4.

Praca powinna zawierać kompozycję graficzną oraz życzenia urodzinowe.

Prace konkursowe uczestnicy wykonują dowolną techniką.

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora oraz klasę.

Oceniana będzie:

             –  pomysłowość,

             –  technika i estetyka wykonania,

Prace należy dostarczyć do 8 października 2021 roku do wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 października 2021 roku podczas Święta Szkoły

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie oraz na stronie internetowej naszej szkoły.