Nabór uczniów do klasy I

 1. Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do klasy I na rok szkolny 2021/2022 proszone są o dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionej karty zgłoszenia w terminie od  8 lutego  2021 r. do 21 lutego 2021 r.

Karta zgłoszenia –  dotyczy  dzieci mieszkających w obwodzie szkoły

2. Osoby, które mieszkają poza obwodem szkoły i chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka  do klasy I na rok szkolny 2021/2022 składają w sekretariacie szkoły wniosek w terminie od 22 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.

Wniosek – dotyczy dzieci mieszkających poza obwodem szkoły

Dodatkowe informacje.

 1. Zgodnie z Uchwałą nr 42/VI/19 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerklany do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi  w Świerklanach należą następujące ulice: Aleja, Basztowa, Błękitna, Boryńska (od nr 51 do końca), Gogołowska, Górnośląska, Granice, Hutnicza, Władysława Jagiełły, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Jankowicka, Księdza Janika, Kasztelańska, Kazimierza Wielkiego, Kościelna (od nr 1 do 43), Korytarzowa, Kucharzówka, Księdza Ligonia, Władysława Łokietka, 3 Maja, Malarska, Mieszka I. Ogrodnicza, Piekarnicza, Henryka Pobożnego, Połomska, Powstańców, Rajska, Rolnicza, Rycerska, Spacerowa, Zygmunta Starego, Stawowa, Strażacka, Szerocka, Szklarnia, Szybowa, Władysława Warneńczyka, Wodzisławska, Zamkowa, Zielona, Złota, Żeglarska
 2. W tym roku szkolnym, ze względu na pandemię, nie odbędą się, tak jak
  w latach ubiegłych tzw. „Drzwi Otwarte” dla przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców.
 3. Na stronie internetowej szkoły www.swierklany.edu.pl w zakładce „Nabór do klasy I” dostępne są karty zgłoszeń i wnioski.
 4. Dyrektor na podstawie zgłoszeń i wniosków rodziców przydziela uczniów do klas I, według miejsca zamieszkania (wg ulic, dzieci mieszkające niedaleko siebie przydzielone zostaną do tej samej klasy).
 5. W czerwcu 2021 r. planowane jest zorganizowanie spotkania 
  z przyszłymi pierwszoklasistami i ich rodzicami. Podczas zebrania m. in.:
  –  przedstawione zostaną listy uczniów z podziałem na poszczególne oddziały, omówione zostaną sprawy organizacyjne (podręczniki, wyprawka).

Jeżeli zebranie nie odbędzie się ze względu na pandemię, informacje zostaną przekazane  poprzez stronę internetową: www.spjadwiga.edu.pl oraz telefonicznie. W razie pytań związanych z naborem do klasy I, prosimy o kontakt – tel. 324304187.

Zarządzenie Wójta Gminy Świerklany z dnia 21 stycznia 2021 r.

Procedury postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej do klas I na rok szkolny 2021/2022