Nareszcie w szkole!

Rok szkolny, który rozpoczął się po kilkumiesięcznej przerwie, przywitaliśmy z większym niż zwykle entuzjazmem.  Tegoroczny pierwszy dzień w szkole wyglądał jednak nieco inaczej, niż zazwyczaj: uczniów przywitali ich wychowawcy w salach lekcyjnych, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, z którymi to zapoznano dzieci i młodzież.

Mimo tej wyjątkowej sytuacji, dzień ten sprawił wiele radości pierwszoklasistom: w nieco mniejszym gronie odbyło się pasowanie na ucznia naszej szkoły, połączone oczywiście z wręczeniem tradycyjnych rogów obfitości z różnymi smakołykami.

Wszystkim rozpoczynającym rok szkolny życzymy powodzenia, radosnych spotkań z rówieśnikami oraz zdrowia!