ÓSMOKLASIŚCI POWODZENIA!

Od 16 czerwca do 18 czerwca w naszej szkole odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty według ustalonego harmonogramu. Wszystkie informacje oraz procedury dotyczące przeprowadzenia egzaminu zostały przekazane uczniom i ich rodzicom podczas spotkań on-line oraz poprzez dziennik elektroniczny.

Wszystkim zdającym egzamin życzymy POWODZENIA!!!