Wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych  możemy poszczycić się wynikami egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole.

Gratulujemy uczniom i dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do egzaminu. Oto porównanie wyników naszej szkoły
z wynikami w Gminie Świerklany, powiecie rybnickim, województwie śląskim i kraju.  

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty:

Jak widać, mamy:

–  wyższy średni wynik z języka polskiego, matematyki w  gminie, powiecie, województwie i kraju,

– wyższy średni wynik z języka angielskiego w gminie i powiecie,

– najwyższe wyniki z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w Gminie Świerklany.