Posprzątajmy świat – zbiórki surowców wtórnych

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY!

Ogłaszamy zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych.

Telefony można oddawać u p. Ludmiły Szulik w sali nr 13 oraz u p. Martyny Kuczery w sali nr 19.

TERMIN: 15 listopada 2019 r.

Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony lub w częściach. Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie dla wody i gleby.

WIELKA ZBIÓRKA BATERII REBA

Przez cały rok trwa w naszej szkole również zbiórka zużytych baterii. Baterie w podpisanych workach można oddawać w portierni lub w sali nr 13 i 19.

WIELKA JESIENNA ZBIÓRKA MAKULATURY

TERMIN: 17-31 października 2019 r.

Makulaturę należy związać sznurkiem i koniecznie w domu zważyć. Przyniesioną ilość makulatury zgłaszamy u Pani Woźnej w portierni przy szatni. Dla tych, którzy przyniosą najwięcej makulatury przewidziane nagrody!

Zacznijmy porządkowanie i sprzątanie świata od własnego biurka i otoczenia.

Wszystkim uczniom zaangażowanym w zbiórkę zostaną przyznane dodatkowe punkty z zachowania. Klasy, które przyniosą najwięcej makulatury, otrzymają punkty w konkursie na Gospodarza Szkoły!!!

DZIĘKUJEMY ZA EKOLOGICZNĄ POSTAWĘ I CZEKAMY NA WAS!

PAMIĘTAJ BĄDŹ EKO!