Stypendium Wójta Gminy Świerklany

Do końca sierpnia br. przyjmowane są w Urzędzie Gminy Świerklany wnioski o udzielenie stypendium dla młodych mieszkańców naszej gminy – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce bądź mogą poszczycić się znaczącymi sukcesami w sporcie. 

Stypendium Wójta Gminy Świerklany przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego – pod uwagę brane są jedynie osiągnięcia ucznia w nauce i jego zachowanie/kultura osobista. Indywidualna wysokość stypendium waha się od 100 do 1200 zł (wypłacane jednorazowo), uzależniona jest od rangi osiągniętego wyniku i ma charakter uznaniowy. 

To, kto może być wnioskodawcą oraz jakie trzeba spełnić wymogi, aby ubiegać się o nagrodę pieniężną, szczegółowo reguluje Uchwała nr 50/VII/19 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 lutego 2019 r. wraz z towarzyszącymi jej załącznikami, która dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany pod następującym linkiem:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySwierklany/document/606123/Uchwała-50_VII_19

Szczegółowa dokumentacja dostępna jest również w sekretariacie szkoły.