Odbiór świadectw

W piątek 26 czerwca 2020 r. uczniowie będą mogli odebrać w szkole świadectwa zgodnie z harmonogramem wysłanym uczniom i rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.

Przypominamy, że po odbiór świadectw przychodzą wyłącznie osoby zdrowe i nieprzebywające na kwarantannie. Podczas odbioru świadectw należy przestrzegać reżimu sanitarnego:

–  zakryte usta i nos, własny długopis,
– odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m),
– przed wejściem na teren szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce,
– rodzice nie wchodzą na teren szkoły  

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i o dostosowanie się do wyznaczonych godzin i miejsc odbioru świadectw.