XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

5 i 6 października 2021 będziemy obchodzić w naszej szkole XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Jest to bezpłatna międzynarodowa akcja edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie. Ma ona na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym.

W związku z tym 5 i 6  października na lekcjach matematyki uczniowie będą mieli okazję przystąpić do egzaminu z tabliczki mnożenia i zdobyć tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA. Klasa w której będzie najwięcej EKSPERTÓW zdobędzie punkty w konkursie na Gospodarza Szkoły.

Na lekcji matematyki zostanie przeprowadzony pisemny sprawdzian ze znajomości tabliczki mnożenia. Każdy, kto bezbłędnie i w określonym czasie rozwiąże zadania, otrzyma imienną legitymację Eksperta Tabliczki Mnożenia, a na wszystkich uczestników sprawdzianu czeka odznaka i słodki upominek.

ZAPRASZAMY do powtórki tabliczki mnożenia przed wielkim sprawdzianem.