Zaproszenie na spotkanie

Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas I – VIII i III oddziałów gimnazjalnych na spotkanie, które odbędzie się 29 maja 2019 r. o godzinie 16:00 w małej sali gimnastycznej (budynek dotychczasowego gimnazjum).

Plan spotkania z rodzicami.

  1. Przedstawienie i omówienie procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły. Przedstawienie osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.
  2. Omówienie organizacji pracy szkoły w czerwcu 2019 r. zg. ze rozporządzeniem i zmianami w rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego.
  3. Ocenianie roczne i klasyfikacja roczna – przedstawienie i omówienie wewnątrzszkolnego oceniania i terminów wystawiania ocen.
  4. Przekazanie informacji o pracach budowlanych rozpoczynających się 3.06.2019 i związanych z tym zmian w organizacji pracy szkoły (szatnie, wejście do szkoły).
  5. Przekazanie rodzicom uczniów kl. VIII i kl. III – oddziałów gimnazjalnych kart zdrowia oraz loginów i haseł potrzebnych do odczytania wyników egzaminów końcowych.
  6. Sprawy różne, wolne głosy.