Zaproszenie na zebrania z rodzicami

Dyrektor szkoły i wychowawcy klas serdecznie zapraszają rodziców uczniów SP 2 w Świerklanach na zebranie informacyjne, które odbędzie się 29 listopada 2023 r. w godzinach:  klasy I-III – godzina 16.00, klasy IV-VIII – godzina 16.30

Przydział sal na zebrania z wychowawcami przedstawia się następująco:

BUDYNEK A

parter

sala nr 15 – klasa V b – wychowawca K. Grabara 

sala nr 16 – klasa VII b – wychowawca M. Pomykoł

sala nr 17 – klasa VIII a  – wychowawca J. Werner

sala nr 18 – klasa VI a – wychowawca B. Mrozek

sala nr 19 – klasa IV c – wychowawca G. Lebuda

sala nr 20 – klasa IV a – wychowawca M. Stacha

I piętro

sala nr 8 – klasa VI b – wychowawca W. Wolny

sala nr 10 – klasa VI c – wychowawca J. Krawczyk

sala nr 11 – klasa V a – wychowawca W. Klocek

sala nr 11a – klasa III c – wychowawca M. Rduch

sala nr 12 – klasa III b – wychowawca D. Krawczyk

sala nr 13 – klasa VII a – wychowawca J. Musiał

sala nr 14 – klasa IV b – wychowawca S. Sobik

BUDYNEK B

I piętro

sala nr 44 – klasa II b – wychowawca T. Mierzejewska-Wala                        

II piętro

sala nr 47 – klasa I a – wychowawca M. Dzierzęga                       – 

sala nr 51 – klasa I b – wychowawca E. Kozicka

sala nr 52 – klasa II c – wychowawca M. Kuczera

sala nr 53 – klasa I c– wychowawca A. Stefańska

sala nr 54 – klasa II a – wychowawca  M. Godziek