Zaproszenie na zebrania z rodzicami

Dyrektor Szkoły i wychowawcy klas zapraszają Rodziców na  zebrania z rodzicami. Zebrania odbędą się 6 listopada 2019 r. o godzinie 16.30 w dużej sali gimnastycznej. Najpierw zebranie ogólne i szkolenie „Bezpieczeństwo w sieci.  Uzależnienia.”, potem o 17.00 spotkanie z wychowawcami klas.

Przydział sal na spotkania z wychowawcami klas przedstawia się następująco: