Karta rowerowa

23.05.2022 r. odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową. Uczniowie musieli wykazać się znajomością zasad ruchu drogowego, znać obowiązkowe wyposażenie roweru oraz pokazać, że potrafią jeździć na rowerze.

Egzamin praktyczny odbył się na placyku manewrowym, obejmował takie manewry jak:

· przejazd po prostej bez ograniczeń,

· przejazd prze nierówną nawierzchnię i teren,

· slalom między pachołkami,

· skrzyżowanie z warunkowym zatrzymaniem, na którym uczniowie wykonywali manewr skrętu w lewo,

· przejście dla pieszych,

· ominiecie przeszkody,

· ósemka.

Dzięki obecności naszej pani dzielnicowej – Anny Tannebaum, jak również zakupionych przez Radę Rodziców znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, egzamin miał bardzo profesjonalny charakter.

Po przeprowadzonym egzaminie 45 osób uzyskało pozytywny wynik egzaminu. GRATULUJEMY!

Jeszcze raz dziękujemy pani Annie Tannebaum za obecność oraz Radzie Rodziców za wsparcie i pomoc.