Czy dawniej dzieci potrafiły się bawić? – tworzymy żywe obrazy

Pieter Bruegel swój obraz zatytułował “Zabawy dziecięce”. Tematyka obrazu stanowiła rzadkość w czasach, w których przypadło żyć Brueglowi. Dzieciństwo w sztuce było pomijane, w życiu codziennym stanowiło etap przejściowy do dorosłości. Świat dzieci był niezauważalny, a one same były traktowane jak mali dorośli. Takie podejście jest widoczne na obrazie, gdzie wszystkie postaci noszą szaty dorosłych – dziewczynki fartuchy i czepki swoich mam, a chłopcy – spodnie, kapoty i kubraki ojców. Na obrazie brak jest zabawek, co nie jest problemem dla 250 przedstawionych dzieci. 

Historia sztuki nie zna drugiego dzieła, które by przedstawiało taką liczbę różnorodnych gier i zabaw najmłodszych. Uważny widz może tu rozpoznać 92 różne gry i zabawy.

Uczennice i uczniowie klasy 4B oraz 6B wcielili się w niektóre postaci uwiecznione przez Bruegla i stworzyli tzw. żywe obrazy. Ciekawe, czy potraficie znaleźć na obrazie mistrza motywy odgrywane przez uczniów?