Dni wolne od zajęć

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły  ustalił, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/ 2020 będą:

16.10.2019 r. (środa) – Dzień Patrona (środa)

20.12.2019 r. (piątek) – Jasełka, spotkania opłatkowe (piątek)

21,22,23.04. 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) – Egzamin ósmoklasisty

1.06.2020 r. (poniedziałek) – Dzień Dziecka, Szkolne Dni Promocji Zdrowia

12.06.2020 r. (piątek) – Dzień po Bożym Ciele

25.06.2020 r. (czwartek) – Dzień przed zakończeniem roku szkolnego

W dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych organizowane będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1603 ze zm.)