Informacje

Przedłużone zostało do 26 czerwca br. kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z uwagi na sytuację epidemiczną na terenie naszej gminy,  w  formie zdalnej prowadzone będą także zajęcia rewalidacyjne i  konsultacje z uczniami. Nie odbywają się również na terenie szkoły dla klas I-III zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16-18 czerwca 2020 r.

Informacje dotyczące odbioru świadectw zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego do wakacji oraz letniego wypoczynku znajdują się na stronie www.men.gov.pl