Młodzi czytelnicy

19 stycznia 2021 r. uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do biblioteki szkolnej, by ją zobaczyć, dowiedzieć się o zasadach wypożyczania i by w końcu wypożyczyć pierwszą książkę. Uczniowie otrzymali również wyprawkę czytelniczą przesłaną do szkoły w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. W skład wyprawki  wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet.

Mamy nadzieję, że książka „Pierwsze abecadło”, która jest  antologią tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m.in.: M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, Terakowskiej i innych, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej stanie się dla dzieci wspaniałą przygodą z czytaniem.

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.