Moja zgrana klasa. Jak dbam o relacje z rówieśnikami?

29 października 2019 r. został rozstrzygnięty Profilaktyczny Konkurs Plastyczny pod  hasłem  „Moja zgrana klasa. Jak dbam o dobre relacje z rówieśnikami?”, zorganizowany przez Agnieszkę Czerwik – Zaniewską i Monikę Strzebniok w ramach Międzynarodowego Dnia  Przeciw Przemocy. Konkurs  cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, wpłynęła spora ilość prac, a jury z trudnością wyłoniło zwycięzców:

I miejsce zajęła praca plastyczna Patrycji Fydrych i Kingi Tatarczyk

II miejsce przyznano: Marcie Fajkis, Natalii Salamon i Annie Gładych, a także ex aeqo Klaudii Sitek

III miejsce zdobyli: Natalia Kubiec, Krzysztof  Sobik i Oliwier Garus  

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Mamy nadzieję, że powyższa inicjatywa skłoniła uczniów do refleksji nad tym, jak ważna jest przyjazna atmosfera panująca w klasie oraz w jaki sposób mogą zadbać o to, aby każdy z nich poczuł się dobrze w grupie.

Dziękujemy za wsparcie finansowe w organizacji konkursu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.