Nabór uczniów do klasy I

OGŁOSZENIE
 Nabór uczniów do klasy I
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach –
 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie – rocznik 2016.

  1. Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do klasy I na rok szkolny 2023/2024 proszone są o dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionej karty zgłoszenia w terminie od  30 stycznia  2023r. do 10 lutego 2023 r.

Karta zgłoszenia –  dot.  dzieci mieszkających w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

  • Osoby, które mieszkają poza obwodem szkoły i chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do klasy I na rok szkolny 2023/2024 składają w sekretariacie szkoły wniosek w terminie od 30 stycznia 2023 r. do 3 marca 2023 r.

Wniosek – dot. dzieci mieszkających poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

Dodatkowe informacje.

  1. Zgodnie z Uchwałą nr 41/VI/19 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 stycznia 2019 r.
     w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerklany do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi  w Świerklanach należą następujące ulice: Aleja, Basztowa, Błękitna, Boryńska (od nr 51 do końca), Gogołowska, Górnośląska, Granice, Hutnicza, Władysława Jagiełły, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Jankowicka, Księdza Janika, Kasztelańska, Kazimierza Wielkiego, Kościelna (od nr 1 do 43), Korytarzowa, Kucharzówka, Księdza Ligonia, Władysława Łokietka, 3 Maja, Malarska, Mieszka I. Ogrodnicza, Piekarnicza, Henryka Pobożnego, Połomska, Powstańców, Rajska, Rolnicza, Rycerska, Spacerowa, Zygmunta Starego, Stawowa, Strażacka, Szerocka, Szklarnia, Szybowa, Władysława Warneńczyka, Wodzisławska, Zamkowa, Zielona, Złota, Żeglarska
  2. Na stronie internetowej szkoły www.swierklany.edu.pl w zakładce „Nabór do klasy I” dostępne są karty zgłoszeń i wnioski.
  3. Dyrektor na podstawie zgłoszeń i wniosków rodziców przydziela uczniów do klas I, według miejsca zamieszkania (wg ulic, dzieci mieszkające niedaleko siebie przydzielone zostaną do tej samej klasy).
  4. W czerwcu 2023 r. planowane jest zorganizowanie spotkania z przyszłymi pierwszoklasistami i ich rodzicami. Podczas zebrania m. in.:
    –  przedstawione zostaną listy uczniów z podziałem na poszczególne oddziały,

–  omówione zostaną sprawy organizacyjne (podręczniki, wyprawka).

W razie pytań związanych z naborem do klasy I, prosimy o kontakt – tel. 324304187.

Zarządzenie Wójta Gminy Świerklany z dnia 16 stycznia 2023 r.

Procedury postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach