Podsumowanie akcji “Kup pluszaka”

Klasy VB i VIB razem z panią Wioletą Wolny i panią Marzeną Nosiadek-Kubiec  zorganizowały w szkole zbiórkę pluszaków.  Następnie zorganizowały akcję „Kup pluszaka dla Wiktorii”.

Zebrane z akcji  pieniądze w kwocie 1000 złotych  zostały przekazane chorej  na zespół Downa Wiktorii za pośrednictwem Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.