Powrót do szkoły

od 4 maja 2021 r. – nauka stacjonarna dla uczniów klas I – III
od 17 maja 2021 r. – nauka hybrydowa dla uczniów klas IV – VIII
od 31 maja 2021 r. – nauka stacjonarna dla uczniów klas I – VIII

Regulamin funkcjonowania szkoły, wytyczne MEiN, MZ i GIS dostępne w dzienniku Librus.

Informacje również na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach