Program “Aktywna Tablica” w naszej szkole

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 jest programem rządowym realizowanym w roku 2021 w Szkole Podstawowej nr 2 w Świerklanach. Jest on dofinansowany z budżetu państwa.

Całkowita wartość zadania: 43 518,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 34 814, 40 zł


Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Świerklany w ramach Programu „Aktywna Tablica”, w Szkole Podstawowej nr 2 w Świerklanach do końca 2021 roku zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej, jak również komputery niezbędne do ich prawidłowego działania. Zakupione wyposażenie pozwoli na zwiększenie efektywności zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wniosek został napisany i złożony do Organu Prowadzącego przez nauczycieli i dyrekcję szkoły.