Projekt „Zdalna szkoła”

Nasza szkoła otrzymała 12 laptopów i 6 routerów z kartą wi-fi ze środków pochodzących z projektu  “Zdalna Szkoła”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.  
Laptopy i routery z kartą wi-fi  zostały wypożyczone uczniom, by ułatwić im  nauczanie zdalne. 

Od kwietnia 2020 roku Gmina Świerklany realizuje projekt w ramach Programu “Zdalna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Program jest odpowiedzią na sytuacje epidemiologiczną kraju, która zmusiła samorządy do zamknięcia szkół i przejścia na tryb nauki zdalnej. Jednak nie wszyscy uczniowie mieli swobodny dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu umożliwiający efektywny udział w kształceniu zdalnym. Aby zapobiec temu niepokojącemu zjawisku cyfrowego i edukacyjnego wykluczenia, powstał program “Zdalna szkoła” umożliwiający samorządom zakup za środku unijne niezbędnego sprzętu i przekazanie go szkołom, a następnie uczniom i/lub nauczycielom.

W przypadku Gminy Świerklany w ramach umowy zawartej z Operatorem środków finansowych – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – pozyskano środki w wysokości 69 988 zł. Za kwotę tę zakupiono 37 laptopów oraz 14 routerów dających dostęp do Internetu w technologii wi-fi. Sprzęt ten trafił do szkół zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami, tj:

– 12 laptopów i 1 router do Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach,

– 12 laptopów i 6 routerów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Świerklanach,

– 13 laptopów i 7 routerów do Szkoły Podstawowej w Jankowicach.

Po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach.