Kształcenie na odległość w szkołach i harmonogram egzaminów ósmoklasisty

Do 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty  potrwa od 16 do 18 czerwca 2020 r. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca 2020 r. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca 2020 r.  Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku.