Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Świerklan

Zapraszamy do udziału w Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Świerklany, jaki odbędzie się w sobotę 18 listopada br. w sali widowiskowej GOKiR-u w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1. Głównym sponsorem turnieju jest Fundacja JSW.

Udział w turnieju jest bezpłatny. Zapisy prowadzone są w Urzędzie Gminy Świerklany – ul. Kościelna 85, Świerklany – Referat Rozwoju i Promocji Gminy (II p., pokój nr 2.11). Można się zgłaszać osobiście lub wysłać zgłoszenie mailem (imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, zamieszkiwana miejscowość, tel. kontaktowy) na adres: promocja@swierklany.pl – do dnia 13 listopada br. Planowana godzina rozpoczęcia turnieju – 9.00, zbiórka o 8.30. Szczegółowe informacje nt. turnieju podamy w późniejszym terminie na www.swierklany.pl

UWAGA – zgodę rodo wypełnia każdy uczestnik rozgrywek, bez względu na wiek. Zgodę nr 2 wypełniają dodatkowo rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą zgłosić dziecko na turniej. 

Wypełniony i podpisany poniższy formularz należy dostarczyć organizatorowi najpóźniej w dniu rozgrywek. Brak zgody uniemożliwi zawodnikowi start w turnieju.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA: ZGODA NA UDZIAŁ