Wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty!

Bardzo ucieszyły nas wyniki egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole. Gratulujemy Uczniom i dziękujemy Nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do egzaminu. Oto porównanie wyników naszej szkoły z wynikami w Gminie Świerklany, powiecie rybnickim, województwie śląskim oraz w kraju.

Jak widać wyniki naszej szkoły są powyżej średniej gminy, powiatu, województwa i kraju!